LEDER af Thomas-Bo Huusmann

Fokus på leg og digitale muligheder – fremfor skærmtid

21

Feb, 2017

Skærm, tid og unødvendig frygt 

Den digitale verden er blevet en integreret del af samfundet, og det har skabt et stort problem, når mediernes – og den politiske agenda omhandlende skærmtid, bliver anset som en stor synder for børns potentiale for vækst. Denne agenda er ofte uden videnskabelig evidens, og når der tales om risiko eller fare for manglende socio-emotionelle kompetencer så er det kun den halve sandhed. Frem for at give forældrene værktøjer, der sikrer vækst hos både børn og forældre, skaber diskussionen om skærmtid en unødvendig frygt hos forældre, som ønsker de bedste muligheder for deres børn.

Digitale værktøj til at fremme børns vækst

Ønsker vi at fremme børns vækst, så skal der udvikles digitale værktøjer til forældre, som skaber muligheder for børn. I en undersøgelse over en 3-årig periode fra Disease in Childhood i UK 2013, fandt man ingen negativ emotionel indvirkning blandt 11.000 børns skærmtid af TV og spil i alderen 5-7 år. Derudover fremlægger en ny større undersøgelse fra MEDIA POLICY BRIEF ‘17, London School of Economics, at der er stor forskel på, hvordan familier i de forskellige sociale og økonomiske lag, ser udfordringerne med brugen af de digitale redskaber. Faktisk så er det børnefamilier med lav indkomst, der ser de største muligheder med de digitale redskaber. Som ekstra og relevant information, så er det tidligere bevist, gennem undersøgelser (heriblandt MEDIA POLICY BRIEF ‘17), at det er ikke mængden af tid foran skærmen, som er problemet, men måden redskabet bruges. I MEDIA POLICY BRIEF ‘17, tages der udgangspunkt i at redskabernes funktion har flere lag, som kan tilpasses de enkelte familiers behov. For hvis forældre først forstår mulighederne med de digitale redskaber, så vil de se at diskussionen om skærmtid som et primær problem er et forældet fænomen.

Mediebilledet fokuserer som oftest på frygten for faren og risikoen ved digitale redskaber (inden for underholdning og dannelse), baseret på enkeltstående erfaringer. Ovennævnte undersøgelser viser dog et mere nuanceret billede. I stedet handler det om at skabe en fokuseret retning fra alle interessenter, der søger at give forældre værktøjer, som øger tillid og forståelse for mulighederne i teknologien. Uden den nødvendige indsigt ser forældre det som deres vigtigste rolle, når det kommer til digitale redskaber at overvåge, og styre indholdet barnet tager til sig. Men en canadiske undersøgelse “Play-For-Health” fra 2014, indikerer at forældrenes styring og overvågning af børnenes leg, begrænser kreativ vækst. Der opstår usikkerhed, når forældrene mangler værktøjer og forståelse om mulighederne ved digitale redskaber. Det negative narrativ i offentligheden skal ændres, til at fokusere på det potentiale af muligheder de digitale teknologier tilbyder familier og børn.

“Leg er barnets naturlige tilgang til at udforske verdenen. Det er her vi skal sætte fokus og ikke en diskussionen om skærmtid som et primær problem. Det er et forældet fænomen.”, udtaler Thomas-Bo stifter af Huusmann Media

Tid til forandring

Noget skal ændres, og hos Huusmann Media tager vi ansvar og udvikler kreative produkter, der skal styrke forældrenes tiltro til de digitale redskaber, og dermed skabe et større overskud til familierne omkring leg og teknologi. Leg er barnets naturlige tilgang til at udforske verdenen. Legetøj understøtter den udforskning, og åbner op for mere kreativ tænkning og oplevelser. Derfor kombinerer Huusmann Media også den seneste forskning inden for leg med produkter, for at skabe de bedste forudsætninger til børnenes egen individuelle udvikling, i en fysisk verden hvor den digitale del er tiltagende, og kommet for at blive. Vi vil ikke begrænse børnene, men tilføje mere til den kreative ild, der allerede eksisterer i børnene og deres lege. Forældrene skal involveres i skabelsen af de nødvendige værktøjer. Værktøjer der arbejder med mulighederne gennem flere lag, og åbner op for en mere nuanceret debat om familiers brug af teknologi, frem for diskussion om ‘skærmtid’ alene.

For at det skal lykkedes at ændre frygten for digitale redskaber til muligheder, er der behov for et koordineret samarbejde på tværs af det offentlige og den private sektor, i tæt dialog med familier omkring de digitale redskabers muligheder.

I et sådant samarbejde går Huusmann Media gerne forrest.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Thomas-Bo Huusmann på 60 68 90 98 og [email protected].