Aarhus universitet – speciale projekt

Aarhus universitet – speciale projekt

Tæt samarbejde mellem børn

I samarbejde med tre kandidat studerende fra IT-Produktudvikling på Aarhus universitet, arbejdede vi på at udvikle et system, som skulle lære børn, i alderen 7-11, med at blive bedre til at kommunikere og samarbejde. Projektet bestod af et spil, som var designet i Unity, hvor børnene i tæt samarbejde skulle styre en kugle gennem en bane. For at gennemføre spillet var det vigtigt børnene lærte hvordan deres tilknyttede roller skulle anvendes. Rollerne var designet således at de bestod af forskellige egenskaber, som den anden rolle ikke havde. På denne måde sørge vi for at børnene var afhængige af hinandens succes.
Der var fokus på at børnene skulle undersøge, hvordan forskellige kvaliteter og egenskaber i et hold, kan komplimentere hinanden, for at lære dem om et godt samarbejde.